Monday, October 31, 2011

ORANG-ORANG YANG DI DOAKAN OLEH MALAIKAT


BY: TIM KREATIF PENERBITAN DAN MEDIA ISLAM FPPI

Allah SWT berfirman, ’’ Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengajarkan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka dan yang dibelakang mereka,  dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya’’ (QS: Al Anbiyaa’ 26-28)

Inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat:

Orang yang tidur dalam keadaan bersuci
Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa’ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci’’ (hadist ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37)

Orang yang duduk menuggu shalat
Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra,. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu solat, selama ia dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya’ Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia’’ (Shahih Muslim no.469)

Orang-orang yang berada di shaf bagian depan di dalam shalat
Imam Abu Dawud (dan Ibnu khuzaimah) dari Barra’bin’ Azib ra,. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘’Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya  bershalawat kepada (orang-orang) yang berada pada shaf-shaf terdepan : (hadits ini di shahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam shahih Sunan Abi Daud I/130)

Orang-orang yang menyambung shaf ( tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf shalat).
Para imam yaitu Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa Rasululloh SAW bersabda, ; sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada yang menyambung shaf-shaf ; (hadits ini di shahihkan oleh Syaikh Al Abani dalam shahih At Tarhib wat Tarhib I/ 272)

Para  malaikat mengucapakan ; “aamiin” ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah dalam shalat.
Imam Bukhori meriwayatkan dari Abu-Hurairah ra bahwa Rasululloh SAW bersabda, Jika seorang imam membaca “ghairil maghdu bi’alaihim walad dholliin” maka ucapkanlaah oleh kalian “aamiin”, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan  ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu “(Shahih Bukhori no. 782)

Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan shalat.
Imam Akhmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ Para malaikat akan selalu bershalawat kepada salah satu diantara kalian selama ia ada  di dalam tempat shalat dimana ia melakukan shalat, selama ia belum batal wudhunya (para malaikat) berkata, “Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia “(Al musnad nomor 8106, Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini).

Orang-orang yang melakukan solat subuh dan ashar secara berjamaah
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Para malaikat berkumpul pada saat shalat subuh, lalu para  malaikat (yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga subuh) naik (ke langit), dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu shalat ashar dan malaikat yang ditugasi pada siang hari (hingga shalat ashar) naik(ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu Allah SWT bertanya kepada mereka, ‘ bagaimana kalian meninggalkan hambaku?’’, mereka menjawab,’ Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan shalat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat’’ (al Musnad no.9140, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir)

Maraji’
Disarikan dari buku orang-orang yang didoakan malaikat, Syaikh Fadhl Ilahi, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, Cetakan Pertama, Februari 2005)

Orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda’ra,. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,’’ Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata’aamiin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan’ (Shahih Muslim no. 2733)

Orang-orang yang berinfak
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra,. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ Tidak satu hari pun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya, salah satu diantara keduanya berkata,”Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak,” Dan yang lainnya berkata,’Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit’’ (Shahih Bukhari no.1442 dan Shahih Muslim no.1010)

Orang-orang yang makan sahur.
Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra,. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur’’ (hadist ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam shahih At Targhib wat Tarhib I/519)

Orang-orang yang menjenguk orang sakit
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda,’’ Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bershalawat kepadanya diwaktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga shubuh” (Al Musnad no.754, Syaikh Ahmad Syakir berkomentar,” sanadnya shahih”)

Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ummamah Al Bahily ra,. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,” Keutamaan seorang alim atas seseorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seseorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain” (Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam kitab Shahih At Tirmidzi II/343)

No comments:

Post a Comment